www.ut.ee » Tartu Ülikooli Keemia Instituut » Õppetoolid » Analüütilise keemia õppetool

Analüütilise keemia õppetooli leht potensiaalsetele analüütilise keemia tudengitele

Uurimisvaldkonnad Analüütilise keemia õppetoolis

 

 

Koondülevaade meie olulisematest artiklitest koos samal teemal huvipakkuvate materjalidega on olemas siin.
Kelle poole pöörduda kui mõni meie teadusvaldkond Sind huvitama hakkab?

Pöörduda tasuks kõigepealt vastavate teemadega tegelevate inimeste poole, kes on tekstis ära märgitud.
Kontaktandmetest lehe all leiad ka vastavate inimeste meiliaadressid.
Kui Sul on endal välja pakkuda mõni teema, mida Sa tahaksid uurida ja mis on seotud analüütilise keemiaga, siis oled samuti teretulnud:!
Kõige targem oleks sellisel juhul nõu küsida professor Ivo Leitolt ja dotsent Koit Herodeselt.

Väga tore koht teadlaste teadustööst ja käimasolevatsest projektidest ülevaate saamiseks on ETIS (Eesti Teadusinfosüsteem).

Kontaktid:
Ivo Leito,  ivo.leito ät ut.ee, Tel.: 51 84 176, CV(ETIS)
Ilmar Koppel, ilmar.koppel ät ut.ee, CV(ETIS)
Koit Herodes,
koit.herodes ät ut.ee, TÜ Katsekoda, CV(ETIS)
Lauri Jalukse
, lauri.jalukse ät ut.ee, CV(ETIS)
Signe Vahur, signe.vahur ät ut.ee, CV(ETIS)
Mihkel Kerikmäe, mihkel.kerikmae ät ut.ee, CV(ETIS)
Mihhail Danilkin, mihhail.danilkin ät ut.ee, CV(ETIS)

Viimati uuendatud: 12.10.2014