Analüütilise keemia eripraktikum

(Advanced Practical Course in Analytical Chemistry LOKT.06.020) lõpeb arvestusega, 9 EAP

Infoallikad analüütilise keemia kohta
Praktikumi protokolli plank  (MS Word)
Ohutustehnika laboratooriumis töötamisel  (MS Word)
Tudengite failid

Tööde orienteeruv loend (MS Word)

Mõnede tööde juhendid
Mitmesuguste materjalide (polümeerid, pinnakatted, looduslikud materjalid) analüüs IR spektroskoopia meetodil ( Word 97 )
      Ülevaade maalimaterjalidest: värvidest, pigmentidest ja sideainetest
      Näidisprotokoll (kleeplintide analüüs) (PDF) (kasulik veebileht)
      Mitmesuguste materjalide IR spektrid

Õlide-rasvade eraldamine proovist (läbi tuleb teha üks kahest tööst, teooria mõlema kohta)
Tööst klaasaparatuuriga vt. Orgaanilise sünteesi praktikumi laboratooriumitehnika. H. Timotheus, A. Tuulmets ; Tartu Ülikool 1990
Soxhleti ekstraheerimine (tehnikast; seemnete õlisisalduse määramine baseerub AOAC 945.16 ja 935.30)
Eeterlike õlide eraldamine veeaurudestillatsioonil (eeterlikud õlid; tehnikast veebis ja Orgaanilise sünteesi praktikumi laboratooriumitehnika. H. Timotheus, A. Tuulmets ; Tartu Ülikool 1990)
HPLC lahutuse optimeerimine
(Alused)
Mitmesugused GC-MS analüüsid (puskariõlid, SPE ekstraktid, ...)
      GC-MS Spektromeetri kasutusjuhend (DOC)
      Tundmatute (suhteliselt raskemate) ainete jaoks esimeseks katsetamiseks sobivad GC ja MS programmid (PDF)

Hapniku sisalduse mõõtmine gaasides elektrokeemilise analüsaatoriga
      Tööjuhend (DOC)

Mangaani määramine termoluminoforide CaF2:Mn lähtesegus ( Word 97 )
Atsetüülsalitsüülhappe määramine ravimipreparaadis ( Word 97 )
Rasvade rasvhappelise koostise määramine
      Gaasikromatograafi kasutusjuhend (DOC, XLS)
      Tööjuhendiks on AOAC meetod 963.22 "Methyl esters of fatty acids in oils and fats", mille annab juhendaja
      Väga heaks abimaterjaliks on ka Tavo Romanni praktikumiprotokoll

Niiskusesisalduse määramine lahustites ja anumate sulgemistiheduse hindamine (seadmejuhend: Word 97 )

Õppejõud:
Ivari Kaljurand                 e-mail: ivari.kaljurand[at]ut.ee              Tel.: 7 375 274
Sergei Yurchenko              e-mail: sergei.yurchenko[at]mail.ee
Anneli Kruve                e-mail: anneli.kruve[at]ut.ee
Lauri Jalukse                e-mail: Lauri.Jalukse[at]ut.ee
Ivo Leito                    e-mail: ivo.leito[at]ut.ee                Tel.: 7 375 259

Vastutav õppejõud:
Ivo Leito                    e-mail: ivo.leito[at]ut.ee                Tel.: 7 375 259

Viimati uuendatud:  08.02.2010