Keemiline analüüs: infoallikad

Siin leheküljel on toodud mitmesuguseid kasulikke raamatuid ja muid allikaid analüütilise keemia kohta. See loetelu on mõeldud nii tudengitele (neile, kes alles alustavad analüütilise keemia õppimist, samuti ka edasijõudnutele referaatide/bakalaureusetööde tegemisel) kui ka praktikutele mistahes keemilise analüüsiga pistmist omavas valdkonnas.

Lehekülje eesmärk on eelkõige aidata "otsa peale saada". Seetõttu on siin ka konkreetsete valdkondade all toodud raamatud siiski üsna üldise suunitlusega ja enamuses neist on omakorda küllaltki palju kirjanduseviiteid.

Toodud loetelu on kaugel sellest, et olla ammendav. Alajaotused on mingil määral kattuvad. Kuna ilmumisandmed on enamasti võetud veebiallikatest copy-paste meetodil, siis pole nad ühtlikud (ja mõnel juhul ka mitte täielikud). Asukoha tähistused: KH – Tartu ülikooli keemiahoone raamatukogu; PK – Tartu ülikooli pearaamatukogu.

Nimekiri on viimati uuendatud:  01.09.2017

Kommentaarid, ettepanekud, küsimused:    Ivo Leito,   leitout.ee,   51 84 176Üldised allikad

FUNDAMENTALS OF ANALYTICAL CHEMISTRY

Skoog D.A., West D.M., Holler F.J., Crouch, S.R. 8th/9th edition, Saunders College 2004/2013

Väga hea raamat analüütilise keemia õppimise alustamiseks, kui inglise keele oskus vähegi kannab. Sisaldab praktiliselt kõik, mis TÜ keemia ja materjaliteaduse põhiõppes analüütilise keemia alal vaja teada: nii klassikaline kui ka instrumentaalanalüüs. On põhiõpik TÜ keemiaosakonna praktikumikursuse Analüütilise keemia praktikum I jaoks. KH. ANALYTICAL CHEMISTRY 2.0

David Harvey, 2009. Vabalt veebist saadaval

Väga hea analüütilise keemia raamat, eriti arvestades, et on vabalt veebist saada. Tõsi, päris kõiki vajalikke teemasid ei kata (näiteks massispektromeetria). TREATISE ON ANALYTICAL CHEMISTRY

editors: I.M. Kolthoff, P.J. Elving, E.B. Sandell, New York: The Interscience Encyclopedia, 1959-65

Monumentaalne teos. See paljuköiteline allikas sisaldab äärmiselt põhjalikku käsitlust kogu analüütilise keemia kohta, mis tolleks ajaks olemas oli. Põhjalikkuse ja autoriteetsuse etalon. Raamatu väärtust ei kahanda oluliselt ka tema soliidne iga. KH. IUPAC'I NOMENKLATUURI MATERJALID

https://iupac.org/what-we-do/books/color-books/

Väga autoriteetsed allikad keemia-alase nomenklatuuri (sh analüütilise keemia) alal. ENCYCLOPEDIA OF ANALYTICAL SCIENCE

editor-in-chief Alan Townshend, London [etc.] : Academic Press, cop. 1995

Tegemist on kümneköitelise entsüklopeediaga, mis sisaldab peatükke kõigist analüütilise keemia valdkondadest. Sellesse raamatusse tasub sisse vaadata igasuguse analüütilise keemiaga seotud referaadi/bakalaureusetöö/magistritöö tegemisel. Tuleb ainult silmas pidada, et see on (vastandina näiteks EE-le) suhteliselt pikkade artiklitega entsüklopeedia ja seetõttu tuleb spetsiifilisemat asja otsida viimases köites asuvast index-ist, kuna talle ei pruugi olla tehtud eraldi artiklit vaid ta on tõenäoliselt lülitatud mõne üldisema artikli koosseisu. KH. Küllatki mõistlik venekeelne raamat analüütilise keemia põhikursuse jaoks. Sisaldab suurema osa vajalikust infost. KH. Hea ja põhjalik "vana kooli" raamat. Ei sisalda uuemaid meetodeid, kuid klassikalist analüüsi ja fotomeetriat, polarograafiat jne see-eest väga põhjalikult. Raamatus on mahukas elementide analüütilise keemia sektsioon, kus iga elemendi kohta on toodud olulisemad (tolle aja kohta) analüüsimeetodid koos arvukate kirjandusviidetega. KH. ANALYTICAL CHEMISTRY HANDBOOK

John A. Dean, New York [etc.] : McGraw-Hill, 1995

Raamat sisaldab kompaktsel ja praktikale orienteeritud kujul informatsiooni praktiliselt kõigi analüütilise keemia valdkondade kohta. Lisaks on toodud ka kompaktsel ja ülevaatlikul kujul meetodite teoreetilised alused. Raamatu väärtust tõstavad veelgi arvukad viited kirjandusele ning mahukas indeks. KH 98-114. ULLMANN'S ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL CHEMISTRY

5th completely revised ed. Weinheim [etc.] : VCH, 1996

Kuigi see väga mahukas entsüklopeedia on põhiliselt tööstuskeemia entsüklopeedia, on seal materjali praktiliselt kõigi keemiavaldkondade kohta. Ka see on suhteliselt pikkade artiklitega entsüklopeedia, mistõttu tasub konkreetse info otsimist enamasti alustada index-ist. KH. SCIRUS

http://www.scirus.com/

Otsingumootor, mis on spetsiaalselt mõeldud teadusinfo otsimiseks. Ta otsib ühest küljest üle veebi (selektiivselt, vaid sellistest saitidest, millest võib teadusinfot oodata), teisest küljest ajakirja-artiklitest (põhiliselt abstractidest, kasutades selliseid allikaid, nagu Beilstein Abstracts, Science direct, Medline, ...) ja kolmandast küljest US Patendioffice andmebaasist.
Nende ajakirjaandmebaaside kaudu näivad enamvähem kõik olulisemad ajakirjad kaetud olema (suur teene on selles Beilsteinil, Science Directil ja Medline-l) nagu näiteks, JACS, JOC, JPC, JPOC, Int J MS, CPL, J Chrom jne.
TÜ Raamatukogu kodulehelt saadavad e-andmebaasid

e-andmebaasid

Nende andmebaaside abil on võimalik TÜ võrgust saada kätte suurt hulka teadusajakirjade artikleid elektroonilisel kujul (PDF failina). Andmebaasidele saab ligi ka oma kodust (ja põhimõtteliselt ükskõik kust), kui veebilehitsejat sobivalt konfigureerida (eelduseks on mailiaadress üleülikoolilises serveris). Vajadusel võib abi saamiseks pöörduda Ivo Leito poole (leitout.ee).

Klassikaline analüütiline keemia
LÜHIÕPIK CAL STATE UNIVERSITY KODULEHEL

Topics in Quantitative Chemical Analysis

Sisaldab kena ülevaate kvantitatiivsest keemilisest analüüsist, eriti hästi on esitatud klassikalised meetodid gravimeetria ja tiitrimeetria.
Toiduainete analüüs
OFFICIAL METHODS OF ANALYSIS OF AOAC INTERNATIONAL

Dr. William Horwitz, editor,
CD-ROM edition: 17th ed., 2nd revision current through 2003, Gaithersburg (Md.) : AOAC International, 2003
Book edition: Gaithersburg (Md.): AOAC International, 1995

Mahukas analüüsimetoodikate kogumik (eriti just toiduainete analüüsi kohta). Iga meetodi jaoks sisaldab selle läbiviimise detailset kirjeldust kuni milliliitrite ja grammideni välja. Samas on kasutatav ka ülevaate saamiseks. KH (CD-ROM-i kasutamiseks võib pöörduda Ivo Leito poole leitout.ee). TOIDUAINETE KEEMILINE KOOSTIS

USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 17.
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, USDA Nutrient Data Laboratory. 2004.

Väga autoriteetne ja tohutu mahuga internetist tasuta kättesaadav andmebaas toiduainete keemilise koostise, toiteväärtuse jms andmete kohta. Release 17 sisaldab infot 6839 toiduaine ja koni 128 toidukomponendi (koostisosa) kohta. Lisainfoks on saadaval mahukas dokumentatsioonifail. FDA PESTITSIIDIDE LEHEKÜLG

FDA Pestitsiidide lehekülg
U.S. Food and Drug Administration.

Väga autoriteetne allikas igasuguse pestitsiididealase (sisaldab lisaks infot metallide, keemiliste saasteainete ja looduslike toksiinide kohta) info saamiseks. Eraldi väärib märkimist mahukas pestitsiidide nimekiri (koos põhiandmetega): FDA Glossary of Pesticide Chemicals (sisaldab infot ca 1000 pestitsiidi kohta)
Keskkonnaanalüüs

ENVIRONMENTAL ANALYSIS AND REMEDIATION

editor Robert A. Meyers, New York: Wiley, cop. 1998

Mahukas ja suhteliselt uus entsüklopeedia. Suurepärane allikas, kust alustada info otsimist mistahes keskkonnaanalüüsi (ja tegelikult kogu keskkonnakeemia ja -tehnoloogia) konkreetse ala kohta. Ka see on suhteliselt pikkade artiklitega entsüklopeedia, mistõttu tasub konkreetse info otsimist enamasti alustada index-ist. KH, ruum 436. STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER

editor Lenore S. Clesceri, 17th edition, Washington : American Public Health Association, cop. 1989

Mahukas keskkonnaanalüüsi alaste metoodikate kogumik. Sisaldab analüüsi läbiviimise konkreetseid protseduure ning hulganisti kirjanduse viiteid. Raamatu vast ehk ainsaks puuduseks on, et ta ei ole kuigi uus. KH 98-137.
Molekulspektroskoopia

ORGANIC SPECTROSCOPY

William Kemp, 3rd ed., Basingstoke ; London : Macmillan, 1992

Tegemist on spektroskoopia õpikuga orgaanilise keemia vallas tegutsevale keemikule. Raamat käsitleb IR, NMR, UV-VIS ja mass-spektromeetriat. Kõiki neid meetodeid vaadeldakse eeskätt just praktilise rakendamise seisukohast. Sisaldab iga meetodi kohta täiendavaks lugemiseks mõeldud allikate nimekirja, suurt hulka harjutusülesandeid (vastustega). Raamatu alguses on ka peatükk spektroskoopia (üldises mõttes) teoreetiliste aluste kohta. Ainus puudus: veidi vana. KH, palju eksemplare.

SPECTROSCOPY EUROPE

Wiley-VCH    http://www.spectroscopyeurope.com/

Asjalik ajakiri spektroskoopia praktikutele. Avaldab artikleid kõigist spektroskoopia valdkondadest. Ajakirja saab tellida paberkandjal (tasuta, vähemalt hetkel) või lugeda interneti vahendusel.

INFRAPUNASE SPEKTROSKOOPIA ARTIKLITE ANDMEBAAS

http://www.elsevier.com/pub/6/9/show/
Editors: S. Ataka, A. Sakamoto, M. Tasumi, Y. Morioka and I. Suzuki
Elsevier, in cooperation with Japanese Society for the Promotion of Science

Andmebaas sisaldab ca 90 000 artiklit, mis omavad pistmist Infrapunase spektroskoopiaga, alates 1985. Need on kokku kogutud 123 ajakirjast ja grupeeritud 129 kategooriasse. Peaaegu kohustuslik inimestele, kelle temaatika on infrapunasespektroskoopiga seotud.

KASULIK INFRAPUNASE SPEKTROSKOOPIA VEEBILEHT

http://infrared.als.lbl.gov/FTIRinfo.html
Compiled by Michael C. Martin, Advanced light source division, Lawrence Berkeley National Laboratory

Õige mitmekülgne materjal IR spektroskoopia kohta. Kõik lingid ei tööta, aga palju kasulikku leiab sealt siiski.
Aatomspektroskoopia

SPECTROCHEMICAL ANALYSIS BY ATOMIC ABSORPTION AND EMISSION

Lauri H.J. Lajunen, Cambridge: RSC, 1992

Raamat käsitleb elementide määramist AAS ja AES meetoditega. Väga asjalik ja praktiline käsitlus. Kahjks veidi vana. KH 39727.

MODERN METHODS FOR TRACE ELEMENT DETERMINATION

C. Vandecasteele and C.B. Block, Chichester [etc.] : Wiley, 1995

Raamat käsitleb erinevaid elementide määramise meetodeid (AAS, AES, AFS, ICP-MS, XFS, aktivatsioonanalüüs). Vaatluse all on meetodite olemus, mitte konkreetsed metoodikad. Raamatus on ka peatükid meetodite omavahelise võrdluse ja proovi ettevalmistamise kohta. Sisaldab küllalt palju kirjanduse viiteid. KH 72913.

QUANTITATIVE X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS: THEORY AND APPLICATIONS

Gerald R. Lachance, Fernand Claisse. Chichester [etc.] : Wiley, 1994

Asjalik raamat XRF meetodi teooria ja rakenduste kohta. KH 40367.
Kromatograafia

PRACTICAL HPLC METHOD DEVELOPMENT

L. R. Snyder, J. L. Glajch, J. J. Kirkland, Wiley, New York, 1988

Klassikaline teos, väga kasulik igaühele, kes tegeleb HPLC analüüsiga. Ainus puudus: natuke vana. APPLICATIONS OF HPLC IN BIOCHEMISTRY

A. Fallon, R. F. G. Booth, L. D. Bell, Amsterdam: Elsevier, 1987.

Väga kasulik raamat just HPLC praktilise rakendamise kohta väga erinevatele biokeemilistele probleemidele. Väga palju viiteid kirjandusele. CHROMATOGRAPHY TODAY

C. F. Poole, S. K. Poole, Elsevier, 1991.

Kasulik raamat süvendatud lugemiseks kromatograafiast. PK (üsna mitmes eksemplaris, ka õppekirjanduse lugemissaalis). INSTRUMENTAALANALÜÜS : [ÕPIK]. 3

Mihkel Kaljurand, Ruth Kuldvee ; Tallinna Tehnikaülikool. Keemiainstituut. Anorgaanilise ja analüütilise keemia õppetool, Tallinn, 1997, 81 lk.

Eestikeelne broshüür instrumentaalanalüüsi, eriti just kromatograafia ja mass-spektromeetria kohta. PK, kahjuks vist väga vähe eksemplare olemas. LC-GC ONLINE

http://www.lcgceurope.com/lcgceurope/

Peaaegu et kohustuslik ajakiri kromatograafia praktikutele. Varem oli võimalik seda tasuta paberkandjal tellida, nüüd enam mitte. Kuid veebiversioon ei ole palju kehvem.
LC-GC hõlmab nii gaasi- kui ka vegelik-kromatograafia praktilise aspekte kõigist vaatenurkadest ja on suurepäraseks kohaks, kust alustada veebis kromatograafia-alase info otsimist.
Eriti väärivad kiitust sellised rubriigid, nagu "LC Troubleshooting" ja "GC Connections", mis kajastavad vastavalt LC ja GC praktilisi küsimusi.
LIQUID CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY: AN INTRODUCTION

Robert E. Ardrey, Wiley, 2004

Sissejuhatus LC-MS meetodisse. PK. THE HPLC SOLVENT GUIDE

Paul C. Sadek, Wiley-Interscience, 2002

Põhjalik ja uus raamat solventidest HPLC meetodi juures. Käsitleb mobiilse faasi ja lahutatavate ainete vastasmõjusid ja mobiilse faasi koostamise põhimõtteid HPLC analüüsi jaoks. PK.

Polümeeride analüüs

ANALYSIS AND DEFORMULATION OF POLYMERIC MATERIALS : PAINTS, PLASTICS, ADHESIVES, AND INKS (TOPICS IN APPLIED CHEMISTRY)

Jan W. Gooch; Plenum Press, 1997.

Moodsad polümeeride analüüsi meetodid. Saadaval Ivo Leito käest (leitout.ee). ANALYSIS OF PAINTS AND RELATED MATERIALS : CURRENT TECHNIQUES FOR SOLVING COATINGS PROBLEMS

Ed.: William C. Golton; ASTM Special Technical Publication, 1119.

Tunnustatud polümeeride analüüsi meetodid. Saadaval Ivo Leito käest (leitout.ee).


Metroloogia ja kvaliteet keemias (keemiametroloogia)

Materjalid Kursuse "METROLOOGIA KEEMIAS" koduleheküljel

http://tera.chem.ut.ee/~ivo/metro/index.html

Sellel leheküljel on üritatud tuua teatav "baasmaterjal" keemiametroloogia ja kvaliteeditagamise kohta. On üritatud mitte ajada viidete hulka liiga laiaks, et inimesed sellesse ära ei upuks. Antud on vaid kõige olulisemad ja kvaliteetsemad allikad, mis võimaldavad saada valdkonnast küllaltki hea pildi. MÕÕTMISE ALUSED

Rein Laaneots, Olev Mathiesen

Põhjalik metroloogiaõpik rõhuasetusega klassikalisele füüsikalisele metroloogiale. On suurepärane, et selline raamat Eesti keeles on välja antud. Keemiametroloogiat sisaldab vähe, aga see osa, mis on, on täiesti kenasti kirjutatud. KH, PK.

THE USE OF MATRIX REFERENCE MATERIALS IN ENVIRONMENTAL ANALYTICAL PROCESSES

Eds.: A. Fajgelj, M. Parkany; RSC, Cambridge, 1999.

Referentsmaterjalid (e. referentsained, etalonained) on keemiametroloogia üheks alustalaks. NEnde hulgast iseäranis olulised on just maatriksreferentsmaterjalid (reaalsed objektid, milles ühe või mitme analüüdi sisaldus on väga usaldusväärselt määratud). Nende abil on analüütikul võimalik saada väga hinnalist infot oma meetodi suutlikkuse kohta. Raamat koosneb 14 artiklist, mis valgustavad referentsmaterjalide valdkonda kõigi vaatenurkade alt. KH 01-48. THE USE OF RECOVERY FACTORS IN TRACE ANALYSIS

Ed.: M. Parkany; RSC, Cambridge, 1996.

Recovery (ehk meetodi saagis), selle määramine/hindamine konkreetse meetodi jaoks ja saadud andmete kasutamine on valdkond, mis analüütikutele traditsiooniliselt palju peavalu valmistab. Raamat koosneb 8 artiklist, mis valgustavad seda valdkonda üsna ulatuslikult. KH 01-85. QUALITY IN THE FOOD ANALYSIS LABORATORY

R. Wood, A. Nilsson, H. Wallin; RSC, Cambridge, 1998.

Käsitletakse analüüsi kvaliteeditagamise kõiki tähtsamaid aspekte toiduainete analüüsi labori seisukohast. Vaatluse all on: meetodi valimine, meetodi valideerimine, recovery (saagis), mõõtemääramatus, sisemine kvaliteedikontroll, laboritevahelised võrdlusmõõtmised (interkalibreerimised). EUROPEAN REFERENCE MATERIALS CATALOGUE

Resource Technology Corporation, 2003.

Tegemist on ühest küljest väga hea kataloogiga: ta sisaldab 2003 aasta seisuga kolme Euroopa juhtiva referentsmaterjalitootja kataloogid: BAM, IRMM, LGC. Teisest küljest sisaldab ta küllalt palju muud huviatvat informatsiooni referentsmaterjalide kohta. Kataloog on CD formaadis, saadaval Ivo Leito käest (leitout.ee).