Analüütilise keemia praktikum II

(Practical Work of Analytical Chemistry II)
LOKT.06.015 (6 EAP)
Õppetöö toimumist jälgi Moodle keskkonnas (lühijuhend).

Praktikumi aineprogramm  uuendatud 06.02.2015
Infoallikad analüütilise keemia kohta  uuendatud 01.09.2017
Nõuded praktikumi protokollile  uuendatud  11.02.2014
Praktikumitööde vastamisel juhendajate poolt sageli küsitavad küsimused. uuendatud 06.02.2015
Ohutustehnika laboratooriumis töötamisel

Fotod mõningatest seadmetest

Mõnede praktikumitööde juhendid ja lisamaterjalid:

Aatom-emissioonspektraalanalüüs (skaneeritud leheküljed broshüürist)(juhend spektrite pildistamiseks ja ilmutamiseks)
    Lisamaterjal fotoplaatide ilmutamisel "Keemilised protsessid hõbehalogeniidfotograafias ja lühike ülevaade fotograafia ajaloost" (DOC) uuendatud 19.02.2014

Aatom-absorptsioonspektroskoopiline (AAS) analüüs (DOC) uuendatud 06.02.2018
    Nikli määramise valideerimine + En arvutus (XLS) uuendatud  03.04.2018

Analüüsid ioon-selektiivsete elektroodidega (skaneeritud leheküljed broshüürist)
    Lisajuhend nitraadi ioonselektiivse elektroodiga määramise juurde  (DOC) uuendatud 06.02.2018

Õlireostuse määramine infrapunase spektroskoopia meetodil  (DOC) uuendatud 06.02.2018
    Arvutusnäide (XLS)

Nõrga happe dissotsiatsioonikonstandi määramine(DOC) uuendatud 04.02.2016

Nikotiini määramine sigarettides mittevesilahuses happe-aluse tiitrimise teel (DOC) uuendatud06.02.2018

Toidukonservantide määramine kõrgrõhuvedelikkromatograafia meetodil  (DOC) uuendatud [an error occurred while processing this directive]
    Atsetaatpuhverlahuse valmistamine kromatograafia töö tarbeks (DOC) uuendatud 06.02.2004
    Lisajuhend mõõtemääramatuse hindamiseks (DOC)(XLS) uuendatud 06.02.2018 (doc) 01.02.2015 (xls)
    Lisamaterjal: Mõõtemääramatuse hindamine Lineaarse regressiooni kasutamisel (DOC)
    Mõõtemääramatuse kohta leiad lisamaterjale kursuse ”Metroloogia alused” koduleheküljelt.

Lisandite määramine klaasipesuvedelikus gaasikromatograafia meetodil  (DOC) uuendatud 29.01.2015
    Gaasikromatograafi NORDION kasutusjuhend (XLS)
    Kasutatava kolonni karakteristikud (JPG)

Aroomiainete määramine kromato-massispektromeetria (GC-MS) meetodil (DOC) uuendatud 06.02.2018

Kulonomeetriline Karl Fischeri tiitrimine (DOC) uuendatud 04.02.2016

 

Tuumamagnetresonantsi  spektromeetria (jaotatud gruppidesse)(Info) + Lisainfo: (PDF)

Kasulikud materjalid praktikumitööde vastamiseks valmistumisel:

Väga kasulik on uurida praktikumitööde juhendite sissejuhatavaid osasid!

Kursuse põhiõpik: Skoog D.A., Holler F.J., Nieman T.A. Principles of Instrumental Analysis. Fifth edition, Harcourt Brace 1998
     (sobib ka vanem variant: Skoog D.A., Leary J.J. Principles of Instrumental Analysis. Fourth edition, Saunders College 1992)

Ilmunud on veebis vabalt kätte saadava David Harvey kirjutatud Analüütilist keemiat käsitlev õpik "Analytical Chemistry 2.0".

Lisaks vaadake Kursuse "Analüütiline keemia I" veebilehte ning analüütilise keemia infoallikate lehel toodud materjale.

Praktikumijuhendajatega saab ühendust võtta järgmisel moel:

Anneli Kruve        e-mail:  anneli.kruveut.ee
Lauri Jalukse        e-mail:  lauri.jalukseut.ee
Karl Kaupmees    e-mail:  karl.kaupmeesut.ee
Jaan Saame        e-mail:  jaan.saameut.ee

Lauri Toom        e-mail:  lauri.toomut.ee    TMR spektromeetria, töö nr 13

Vastutav õppejõud: Ivo Leito                e-mail: ivo.leitout.ee         Tel.: 51 84 176

Viimati uuendatud:  06.02.2015