Analüütilise keemia õppetooli ainete veebilehed

Analüütilise keemia loeng I ja seminar I
Analüütilise keemia praktikum I
Analüütilise keemia loeng II ja seminar II
Analüütilise keemia praktikum II
Kvaliteet keemialaboris, Kvaliteet keemialaboris praktikum
Analüütilise keemia eripraktikum
Tehnilise analüüsi praktikum
Keemia ingliskeelne terminoloogia
Spektroskoopilised analüüsimeetodid
Vedelikkromatograafia ja massispektromeetria
Solvendiefektid keemias
Erimaterjalide keemia
Seminarid, lõputööd, ...
Analüütilise keemia praktikum arstiteaduskonna tudengitele

Estimation of measurement uncertainty in chemical analysis (interactive online course)
LC-MS Method validation (interactive online course)


Excellence in Analytical Chemistry (EACH) Erasmus Mundus
Applied measurement science Eng, Est
Measurement Science in Chemistry


Related materials:
100+ Interesting experiments in chemistry

Ivo Leito    ivo.leitout.ee    Tel.: 51 84 176
Viimati uuendatud:  12.03.2017