GLP GLP Kvaliteedimudel. GLP on välja töötatud OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) poolt.
NIST-i mõõtenõude kalibreerimise juhend Üks parimaid tasuta saada olevaid soliidseid juhendeid mõõtenõude kalibreerimiseks. Vaadake ka NIST-i Mahu ja Tiheduse teenuste lehekülge.
Kogutud standardhälve Kogutud standardhälve on väga kasulik mõiste määramatuse arvutamise juures
NIST RM NIST-i referentsmaterjalide alased publikatsioonid
Määramatus madalate kontsentratsioonide juures Prof. W. Wegsheider'i kasulik artikkel määramatuse kohta madalatel kontsentratsioonidel. Abstract: At low concentrations the relative uncertainty increases to the point where it is no longer pertinent to refer to a quantitative result (limit of determination) and - yet lower - to a point where the signal is not recognizable against the noise (limit of detection). It is shown in this contribution how measurement uncertainty can be linked to the limit of determination for various analytical procedures described in the EURACHEM Guide. At low concentrations the uncertainty for the net signal is of increasing importance in the overall estimation process, unless there is a dominating contribution from other sources than the measurement itself, e.g. the uncertainty of the recovery factor.
Integrated Sciences Group Metroloogia, määramatuse hindamise, riskianalüüsi ja protsessi kontrolli alal tegutsev firma. Toodab määramatuse hindamise tarkvara Uncertainty Analyzer.
GOOGLE metrology directory Üsna esinduslik annoteeritud linkide kogu metroloogia alal
Cal Lab: The International Journal of Metrology Rahvusvaheline metroloogia ajakiri. Veebileht sisaldab ulatuslikku metroloogia-alaste linkide kogu
European Accreditation Euroopa akrediteerimiskeskus. EU liikmes- ja kandidaatriikide rahvuslikke akrediteerimisorganisatsioone ühendav organisatsioon
http://www.conformityassessment.org/ Ulatuslik lehekülg vastavushindamise, akrediteerimise, metroloogia, kalibreerimise jms kohta.
http://www.metrologyworld.com/
Measurement Assurance Software
Agilent Technologies Metrology Forum
http://www.metrodata.de/ Mõõtemääramatuse hindamise tarkvara GUM Workbench tootja. Leheküljelt saab allalaadida tarkvara demo-versiooni.
http://www.labcompliance.com/ Väga kasulik lehekülg, aga kahjuks üsna rahaahne.
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid Vastu võetud sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr 82 (RTL 2001, 100, 1369), jõustunud 01. 06. 2002. Vastab eurodirektiivile 98/83/ EMÜ 03. november 1998 (EÜT L 330, 5.12.98)
HUT/MRI Quality system Helsinki University of Technology Metrology Research Institute Quality Management System