Metroloogia ja Kvaliteet keemias

(Metrology and Quality in Chemistry)
Loeng ja praktikum "Kvaliteet keemialaboris" LOKT.06.048 (6 EAP)


Aineprogrammid:
Loengu aineprogramm (DOC) (uuendatud 04.09.2014)
Praktikumi aineprogramm (DOC) (uuendatud 01.10.2014)

Korralduslikud materjalid:
Eksamiküsimused (DOC, PDF muudatustega) (uuendatud 30.12.2014, juurde enam ei tule)

Loengumaterjalid:
Sissejuhatus (PDF) (uuendatud 04.09.2014)

Mõõtemääramatus (põhimõisted, määramatuse allikad) (PDF) (uuendatud 04.09.2014)

Mõõtemääramatus (matemaatilised põhialused) (PDF) (uuendatud 10.09.2014)

ISO GUM Meetod määramatuse hindamiseks (PDF) (uuendatud 17.09.2014)
      Määramatuse hindamise arvutusnäide (uuendatud 25.09.2014)
      Määramatuse hindamine lineaarse regressiooni kasutamisel (uuendatud 08.10.2014)
ISO GUM Meetod Keemias (PDF) (uuendatud 18.09.2013) (Iseseisvalt uurida)

Metoodikate valideerimine (PDF)   (uuendatud 01.10.2014)
   LoD, LoQ, CCa, CCb arvutusnäide (XLS)
   Määrus Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid
   Kordustäpsuse arvutusnäited (XLS)
Referentsmaterjalid (PDF)    (uuendatud 20.11.2014)
      Referentsmaterjali sertifikaadi näidis (PDF)    (uuendatud 20.11.2014)

Kontrollkaardid (PDF) (uuendatud 02.12.2014)
   Lisamaterjal kontrollkaartide kohta (Koostanud L.Cortez, Tõlkinud A.Viitak, siin esitamiseks luba olemas: PDF)
Nordtest'i meetod mõõtemääramatuse hindamiseks (PDF) (uuendatud 09.12.2014)
Määramatuse hindamise näide ISO GUM ja Nordtesti meetodil (XLS) (uuendatud 25.09.2014)
Laboritevahelised võrdlusmõõtmised (PDF)   (uuendatud 29.10.2014)
      Näide laboritevahelisest võrdlusmõõtmisest (PDF) (uuendatud 03.10.2010)

Keemiliste mõõtmiste tulemuste jälgitavus (PDF)   (uuendatud 10.12.2014)
Primaarmeetodid (PDF)   (uuendatud 03.12.2012)

ISO 17025 kvaliteedijuhtimissüsteem (PDF)   (uuendatud 10.12.2014)
      Lisafailid ISO 17025 kvaliteedijuhtimise kohta (PDF)

 

Diskussioonimaterjal täpsuskarakteristikute kohta (PDF)

 

Lisamaterjal: Standardid

Suure hulga määramatuse hindamise näiteid saate siit!
Programmi GUM Workbench õppe-versiooni saate alla laadida siit!
(ZIP fail, 23MB. Fail tuleb unzippida ja tekkiv folder paigutada näiteks folderisse
"Program Files", installeerimist pole vaja. Programmi kasutamiseks
käivitada fail Gumwbpro.exe)

Komakohad tulemuses, näide 1

 

Keemia-metroloogia alased materjalid veebis:
 

EURACHEM

Juhtivaid analüütilise keemia organisatsioone Euroopas. Koduleheküljelt on saadaval palju kasulikke juhendmaterjale, muuhulgas juhendid "Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement" ja "The Fitness for Purpose of Analytical Methods: A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics"

Measurement uncertainty revisited: Alternative approaches to uncertainty evaluation. Eurolab report No 1/2007

See põhjalik ja väga kaasaegne allikas võtab kokku mõõtemääramatuse hindamise põhiprintsiibid ja põhilised määramatuse hindamise lähenemisviisid, alates ISO GUM modelleerimisest (väga detailne) kuni laboritevaheliste võrdlusmõõtmisteni (väga üldine).

http://www.measurementuncertainty.org/

Mõõtemääramatusele pühendatud lehekülg, mida haldab EURACHEM.

Nordtest'i määramatuse hindamise meetod

Mõõtemääramatuse hindamise meetod, mis baseerub ISO GUM-il, kuid vaatleb määramatuse allikaid väga üldiselt. Sobib küllaltki hästi rutiinanalüüsilaborile, sest määramatuse hindamiseks vajalikud andmed saab pähiosas kätte igapäevasest kvaliteedikontrollist ja valideerimisest.

Prof. Rein Rõõmu loengukonspekt I vihik II vihik

Kursuse "Jaotusfunktsioonid ja mõõtemääramatused" (3+2 õppekava) konspekt. Annab korraliku matemaatilise aluspõhja juhuslike suuruste, jaotusfunktsioonide ja mõõtemääramatuse alal.

Kontrollkaardid (Eesti keeles) (Inglise keeles)

Leopoldo Cortez'i koostatud suurepärane lühiõppematerjal kontrollkaartide kohta. Käsitletakse nii X- kui ka R-tüüpi kaartide kasutamise kõiki aspekte.

Tähtsamate metroloogiaterminite vasted Eesti- ja inglise keeles

Siin leheküljel toodud tõlked on esitatud avaldamiseks GAT (Glossary of Analytical Terms) seeria raames ajakirja Accreditation and Quality Assurance. Need tõlked on saadud ulatuslike konsultatsioonide tulemusena, kusjuures kaasatud olid erialainimesed alates metroloogidest ja analüütilistest keemikutest ning lõpetades filoloogidega.

EPTIS

EPTIS (European Proficiency Testing Information System) contains comprehensive information on regularly organized proficiency testing schemes (PTS) in the European Union.

COMAR

With more than 200 producers of reference materials (RM) throughout the world, it is often difficult to find the best reference material for a specific application. The database COMAR has been developed to assist chemists in finding the reference material they need.

IMEP

IMEP (International Measurement Evaluation Programme) on üks kõrgekvaliteedilisemaid keemia-alaseid laboritevaheliste võrdlusmõõtmiste skeeme (korraldaja: Institute for Reference Materials and Measurements). Võrdlusmõõtmistel on sõltumatud referntsväärtused ja tulemused on dokumenteeritud väga põhjalikult. Suurt rõhku pannakse hariduslikule komponendile ja seetõttu on kõik tulemused kodulehel vabalt saadavad.

IUPAC Analüütilise keemia materjalid

Siit saab IUPAC'i soovitused selliste oluliste valdkondade kohta, nagu: analüüsi saagise (recovery) kasutamine, valideerimine, selektiivsuse mõiste, kalibreerimine analüütilises keemias.

TrainMiC

EC JRC IRMM poolt organiseeritav keemiametroloogia alane koolitusprogramm (Siseveeb töögrupile)

veel ...

Veel linke metroloogiast ja kvaliteeditagamisest

Kursust loevad:
Ivo Leito   ivo.leitout.ee   Tel.: 5 184 176
Irja Helm    irja.helmut.ee
Lauri Jalukse    lauri.jalukseut.ee

Viimati uuendatud:  18.12.2014