www.ut.ee » Tartu Ülikooli Keemia Instituut » Õppetoolid » Analüütilise keemia õppetool

Termoluminestsentsdetektorite ja luminestsentsmaterjalide teooria, disain ja kasutamine.
Uurimisgruppi kuuluvad vanemteadurid Mihhail Danilkin ja Viktor Seeman, teadurid Mihkel Kerikmäe, Aime Lust, keemikud Eed Pärnoja, Mare Must ning doktorant Arno Ratas.
Olulisemad eesmärgid ja teemad:
1. Saada luminofoor kiirgusega punases spektri piirkonnas kasutamiseks alfa-beeta kiirguse dispersse detektorina (6 töötajat).
2. Jätkuvad sulfiidsete katoodluminofooride (CaS-Ce ja CaS-Eu) uuringud eesmärgiga saada sobiv luminofoor kasutamiseks elektroluminestsentsi seadmetes ja kiledes (tellija: teadustootmiskoondis “Platan”, Moskva). Luminestsentsi uurimine on jätkunud TÜ keemilise füüsika instituudis ka pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist. Instituudis teeb praegu luminestsentsi temaatikal uurimistööd üks doktorant (Arno Ratas ) ja kuus töötajat, keda juhib vanemteadur Mihhail Danilkin. Viimase juhendamisel kaitses augustis 2007 luminestsentsi alal doktoritöö instituudi teadur Aime Lust. Vajadusel suudaks keemilise füüsika instituut teenindada kõiki vabariigi kiirgussfääri töötajaid individuaaldoosi määramisel ja varustamisel TLD-dega. Lähimalt on kavas välja töötada keskkonnadosimeetrite erinevate tüüpide tööstusliku tootmise tehnoloogia ja evitada see praktikasse. On saadud ja edukalt täidetud 2 EAS granti luminofooride valdkonnas materjaliteaduse alal: “Kaasaegse dosimeetrilise kompleksi loomine termoluminestsentssüsteemide alusel” (1997–2001) ja “Uute infrapunase kiirguse toimel ergastuvate luminofooride valmistamine” (2004 – 2006). Lisaks on täidetud arvukalt ETF grante, mis on seotud põhiliselt sulfiidsete luminofooridega. Väljatöötatud termoluminofoorid kiirgussfääri töötajate (radioloogid, teadustöötajad, meditsiiniõed jne) individuaaldooside määramiseks korduvkasutusega TLD – detektoritega on leidnud tunnustamist Euroopas ja Jaapanis.

Kontaktid:
Mihkel Kerikmäe, mihkel.kerikmae ät ut.ee, CV(ETIS)
Mihhail Danilkin, mihhail.danilkin ät ut.ee, CV(ETIS)
12.01.2009 Viimati uuendatud: