Keemia Ingliskeelne terminoloogia

(English Terminology in Chemistry)
LOKT.06.018, 6 EAP

Sissejuhatus (uuendatud 28.08.2016)
Koduste tööde olukord

Olulisemad materjalid:
Näited Verbide kasutamisest (Word 97)
Laborivahendid ja aparatuur (Word 97)

Tekstid tõlkimiseks:
1. Alifaatse karboksüülhappe süntees (Word 97)
2. Kaltsiumi ja magneesiumi määramine (PDF)
3. Mõnede pinnakatete analüüsimine GC-MS ja FT-IR meetodil (Word 97)
4. Vase määramine spektrofotomeetrilisel meetodil (PDF)
5. Karbiidid (Word 97)
6. Nafta (Word 97)
7. Keemiline ionisatsioon mass-spektromeetrias (Word 97)
8. Sademed (Word 97)
9. Sulfoonimiidid (Word 97)
10. CV (RTF)

Materjalid veebis
AnnaAbi sõnastik Väga suur (üle 180 000 sõna) sisaldav, EKI andmebaasil baseeruv sõnastik.
Animato Eesti-Inglise-Eesti sõnaraamat Eesti-Inglise ja Inglise-Eesti sõnaraamat. Ligemale 100 000 sõna, toob ka näiteid.
Eesti-Inglise-Eesti Eesti-Inglise ja Inglise-Eesti sõnaraamat. Üle 17000 sõna.
KemTerm Interaktiivne sõnastik, orienteeritud probleemsetele keemia-alastele terminitele (eeskätt sellistele, millele pole olemas juurdunud eestikeelseid vasteid). Sõnu lisada saab igaüks!
Onelook dictionaries English-English tüüpi sõnastik. Sisaldab üle 4 miljoni sõna väga erinevatest valdkondadest.
Eesti Õigustõlke keskuse terminibaas Eesti-Inglise ja Inglise-Eesti sõnaraamat. Üle 40000 mõiste. Erakordselt kasulik sõnaraamat, kui on tegemist "ametliku" keelega (seadused, standardid, lepingud jms)

Õppejõud:
Ivo Leito   ivo.leitout.ee    Tel.: 5 184 176
Koit Herodes   koit.herodesut.ee    Tel.: 7 375 259
 

Viimati uuendatud:  11.09.2013

Zone Counter