1. Joodilahuse kontsentratsiooni määramisel tiosulfaadi abil kulus 10 g lahuse tiitrimiseks 20.6 ml 0.03 M tiosulfaadi lahust. Leida joodi protsendiline sisaldus uuritud lahuses. (v: 0.784%)
 2. Sulfiidse maagi kaalutis 0.200 g viidi üle kolbi, kuhu oli lisatud 30 ml 0.07M I2 lahust, mis oli hapestatud HCl-ga. Kolbi segati mõnda aega magnetsegajal ning siis tiitriti joodi jääk tagasi 0.03M naatriumtiosulfaadi lahusega, mida kulus 22.3 ml. Mitu protsenti S sisaldas maak? (v: 28.3%)
 3. Mitu % rauda sisaldab maak, kui FeCl2 lahuse, mis saadi maagi kaalutise 0,2000 g lahustamisel, tiitrimiseks kulus 20,00 cm3 KMnO4 lahust mille tiiter TKMnO4/Fe= 0,006500 g/cm3 ? (v: 65 %)
 4. Kaaluti 1,5020 g keemiliselt puhast H2C2O4 · 2 H2O ja valmistati lahus 250 cm3 mõõtekolvis. 25 cm3 selle lahuse tiitrimiseks kulus 23,68 cm3 KMnO4 lahust. Arvutada KMnO4 lahuse molaarsus. (V: C=0,02014 M)
 5. Mitu grammi 20% väävelhapet tuleb võtta 250 ml 1M väävelhappelahuse valmistamiseks? (v: 122.5 g)
 6. Mitu grammi 25% ammoniaagi vesilahust ja mitu grammi 100% äädikhapet tuleb võtta 200 g 10% ammooniumatsetaadilahuse valmistamiseks? (v: 17.7 g 25% ammoniaaki, 15.6 g äädikhapet)
 7. Arvutage 34% väävelhappelahuse molaarne ja molaalne kontsentratsioon ning mitu milligrammi milliliitris sisaldab see lahus väävelhapet. Lahuse tihedus: 1.255 g/ml. (v: 5.26 mol/kg; 4.35 mol/l; 427 mg/ml)
 8. Arvutage 16% naatriumhüdroksiidi lahuse molaarne ja molaalne kontsentratsioon ning mitu milligrammi milliliitris sisaldab see lahus naatriumhüdroksiidi. Lahuse tihedus: 1.175 g/ml. (v: 4.76 mol/kg; 4.70 mol/l; 188 mg/ml)
 9. Mitu grammi vaskvitrioli (CuSO4·5H2O) võtta, et valmistada 100 ml lahust, milles vase kontsentratsioon on 1 mg/ml? (v: 0.39 g)
 10. Klaasi kaalutis massiga 1.0 grammi klaasi lagundatakse leelisega sulandamisel ja viiakse 100 ml mõõtkolbi. lahusest võetakse 10 ml teise 100 ml mõõtkolbi ja täidetakse veega märgini. Leiti, et saadud lahus sisaldab 0.35 mg/ml räni, 0.09 mg/ml naatriumit ja 0.08 mg/ml kaltsiumit. Mitu protsenti igat elementi sisaldas klaas? Mitu protsenti SiO2, CaO ja Na2O sisaldas klaas? M(Si)=28 (v: 35% Si, 9% Na, 8% Ca, 75% SiO2, 12.1% Na2O, 11.2% CaO)
 11. Lubimördi kaltsiumisisalduse määramiseks kaaluti 2.00 grammi mörti, peenestati uhmris ja töödeldi HCl lahusega. HCl lahus eraldati lahustumatust jäägist ning viidi üle 100 ml mõõtkolbi. Saadud lahusest võeti 5 ml tiitrimiseks 0.01 M EDTA lahusega. Kulus 26.7 ml titranti (indikaator kaltseiin). Leida kaltsiumi sisaldus mördis väljendatuna kaltsiumkarbonaadi protsentidena ja kaltsiumoksiidi protsentidena. (V: 26.7%, 15.0%)
 12. Kaltsiumkloriid on hügroskoopne. kaltsiumkloriidiproov oli seisnud õhu käes ja neelanud vett. Analüüsil selgus, et temas sisaldus 18.3% kaltsiumi. Kui esitada kaltsiumkloriidi valem CaCl2× XH2O, milline on siis X? M(Cl)=35.5 (v: 5.98)
 13. Analüüsiti kaltsiumoksiidi, mis sisaldas lisandina kaltsiumkarbonaati. Leiti, et uuritud kaltsiumoksiid sisaldas 68% kaltsiumi. Mitu protsenti kaltsiumkarbonaati sisaldas uuritud kaltsiumoksiid? (v: 10.9%)
 14. Kaltsiumhüdriid (CaH2) sisaldas lisandina CaO. 0.100 g kaltsiumhüdriidi lahustati ja lahuse ruumala viidi 100 ml-ni. Leiti, et saadud lahuses on 0.0220 mol/l kaltsiumi. Mitu protsenti kaltsiumoksiidi sisaldas kaltsiumhüdriid? (v: 30.4 %)