Analüütilise keemia praktikum I

(Practical Work of Analytical Chemistry I)
LOKT.06.012 (3EAP) Materjaliteadus:2 ja LOKT.06.028 (6EAP) Keemia:2

Õppetöö toimumist jälgi Moodle keskkonnas (lühijuhend).

Praktikumi LOKT.06.012 aineprogramm
Praktikumi LOKT.06.028 aineprogramm

Infoallikad analüütilise keemia kohta
Nõuded praktikumi protokollile
Üldnõuded ja töövahendite kirjeldused  (Word)
Ohutustehnika laboratooriumis töötamisel  (PDF)

Nr Praktikumitööde juhendid LOKT.06.012 LOKT.06.028
1. Mõõtenõude kalibreerimine (Word) Analüütilised kaalud Lisa

2. Nikli kaalanalüütiline määramine (Word )

3. Alkalimeetria: Lahuste valmistamine, NaOH mõõtelahuse konts. määramine (Word)

4. Hapete segu potentsiomeetriline tiitrimine (Word)   Lisa 1    Lisa 2

5. Kompleksonomeetria. Metallide määramine sulamites (Word)    Lisa 1   Lisa 2

6. Askorbiinhappe sisalduse määramine toiduainetes (Word)

7. Naatriumi ja kaaliumi leekfotomeetriline määramine (lisajuhend Word)     Lisa
Lühiloengu materjalid

8. Fotomeetriline analüüs (lisajuhend Word)     Lisa
Lühiloengu materjalid: 1 2

9. Gaasikromatograafiline analüüs (Word, lisajuhend Excel)
Lühiloengu materjalid

10. Peroksiidarvu, happearvu ja vabade rasvhapete sisalduse määramine toiduõlis (Word)  

11. Räni määramine silikaatses aines (Word)    Lisa 1  

12. Üllatustöö

 

Lisamaterjale

 

Harjutusülesanded

Mõõtemääramatuse hindamise juhendid ja näited

Vastutav õppejõud
 
Irja Helm  e-mail: irja.helm[at]ut.ee
Viimati muudetud: 02.september 2016