Analüütiline keemia II

(Analytical Chemistry II)

Loeng: LTKT.06.001 Instrumentaalsed analüüsimeetodid (3 EAP)
[LOKT.06.013 Analüütiline keemia II (3 EAP)]
Seminar: LTKT.06.003 Analüüsimetoodikate valideerimine ja mõõtemääramatus (3 EAP)
[LOKT.06.014 Analüütilise keemia seminar II (3 EAP)]

Kursuse aineprogramm   uuendatud: 10.02.2020
Eksamiajad: vt ÕIS-is.
Eksamiküsimused (2019)   uuendatud: 06.06.2019
Infoallikad analüütilise keemia kohta
Kontrolltööde ja eksami tulemused   uuendatud 24.06.2019
Rühmatööde (ettekannete) teemad.   uuendatud 28.05.2018

Materjalid:
11.02.2020 loeng: Sissejuhatav loeng, signaal ja müra, elektromagnetlained
     Moduleerimine
11.02.2020 seminar: Seminar analüütilise keemia info otsimisest
     Google kasutamise kursus
     Kasuta Googlet tõhusamalt
     Artikli otsing doi numbri järgi
     Zotero - kirjandusviidete organiseerija (reference manager)
     Mendeley - kirjandusviidete organiseerija (reference manager)
18.02.2020 loeng: Aatomspektromeetria, AAS, AES, AFS //Lisaks: Ergastatud Na T=2500K juures (Boltzmanni jaotus), GFAAS-Karita Raudkivi ja AS võrdlus-Merit Huopolainen
18.02.2020 seminar: AAS tausta korrektsioon. Ülesanded
25.02.2020 loeng: Eelmise loengu materjaliga edasi.
25.02.2020 seminar: Jätkame ülesannetega. Optiliste spektraalriistade klassifikatsioon. //Lisaks: Elektromagnetlainete simulatsioon.
03.03.2020 loeng: Eelmise loengu materjaliga lõpuni. UV-Vis spektroskoopia.
     Spektrivärvused vikerkaartes.
     Solventide UV-läbipaistvuse piirid (UV-cutoff).
03.03.2020 seminar: Jätkame ülesannetega. Laseritest=== Eelmise aasta materjalid ===
19.03.2019 loeng: Fluorestsents-spektroskoopia
19.03.2019 seminar: Laboratoorse kodutöö tulemus. Lahendatud ülesanded slaididelt 6, 11, 12.
26.03.2019 loeng: IR spektroskoopia.
26.03.2019 seminar: Valmistumine 1. kontrolltööks.
     Näidiskontrolltöö
     Aatomspektroskoopia meetodite võrdlus
02.04.2019 loeng: Jätkame IR spektroskoopiaga
02.04.2019 seminar: Kontrolltöö 1.
09.04.2019 loeng: Lõpetame IR spektroskoopia. Alustame Raman spektroskoopia.
09.04.2019 seminar: Kontrolltööde arutelu. IR spektrite interpreteerimine (kasulik materjal IR_Spektrite_Interpreteerimine.pdf on ÕISis).
16.04.2019 loeng: Lõpetame Raman spektroskoopia.
16.04.2019 seminar: Valideerimine (kordamine).
23.04.2019 loeng: Radiokeemilised meetodid.
23.04.2019 seminar: Valideerimine: karakteristikud, selektiivsus, metoodika rakendusala, täpsus. Ülesanded korduvuse ja korratavuse teemal.
30.04.2019 loeng: Lõpetame Radiokeemilised meetodid.. Uus teema Massispektromeetria.
30.04.2019 seminar: Valideerimine: avastamis- ja määramispiir, tõesus (saagis). Massispektritest ja MS kasutamisest loenguslaididelt.
07.05.2019 loeng: Massispektromeetria (massianalüsaatorid, detektorid).
     (Ühe proovi XRF ja ICP-MS analüüsitulemuste võrdlus.)
07.05.2019 seminar: Massispektrite interpreteerimine.
14.05.2019 loeng: ICP-MS.
14.05.2019 seminar: Massispektrite interpreteerimine. Valmistumine kontrolltööks.
     Näidiskontrolltöö
21.05.2019 loeng: Iseseisev töö: valmistumine kontrolltööks ja rühmatööd.
21.05.2019 seminar: Iseseisev töö: valmistumine kontrolltööks ja rühmatööd.
28.05.2018 loeng: NMR ja ESR spektroskoopia, teoreetiline sissejuhatus.
28.05.2018 seminar: Kontrolltöö 2.=== Eelmise aasta materjalid ===
06.03.2018 seminar: Lisamaterjal hüdriidi genereerimise AAS ja radiaalne/aksiaalne ICP-AES kohta ÕIS-is.
     Lisamaterjal: "Fourier teisendus"
     IR spektri olulisemad alad ja diagnostilised jooned ja üks võimalik töökäik.
29.05.2018 seminar: Rühmatööde ettekanded.
01.06.2018 seminar: Rühmatööde ettekanded.Vanemad loengumaterjalid:
(need on siin lihtsalt infoks, ärge õppimiseks kasutage)
17.03.2015 seminar: Valideerimine. Täiendav lugemine LoD ja LoQ kohta.
24.03.2015 seminar: Valideerimine. Valideerimise planeerimise ülesanne.
31.03.2015 seminar: Valideerimise arvutusülesanded.
07.04.2015 seminar: Valideerimise planeerimise ülesanne.
14.04.2015 seminar: Avastamis- ja määramsipiiri leidmine.
08.04.2014 seminar: Valmistumine kontrolltööks.
     Ülesannete lahendusi (xls)
     Ülesannete lahendusi (paberil)
(lainete simulatsioon) 24.04.2007 loeng: TMR spektroskoopia
24.04.2007 seminar: Molekulspektroskoopia meetodite võrdlus
08.05.2007 seminar: Molekulspektroskoopia meetodite võrdlus (jätk)
28.03.2006 seminar: Valmistumine 04.04.06 kontrolltööks ()
     Ostsillaatorid, FT: 1, 2
     Näidisspektrid: 1, 2
25.04.2006 loeng: Tuumamagnetresonants (NMR)
     Loendur
Pildid konsultatsioonis 25.05.2006: 1234

Kontrolltööde ja eksami tulemused   uuendatud 24.06.2019

Õppejõud:

Koit Herodes            e-post: koit.herodes[at]ut.ee
Ivo Leito                e-post: ivo.leito[at]ut.ee    Tel.: 7 375 259

Viimati uuendatud:  02.03.2020