Spektroskoopilised analüüsimeetodid

(Spectroscopic methods of analysis)
Loeng: LOKT.06.017 (6 EAP)
Ivo Leito, Koit Herodes, Anneli Kruve


Kursuse aineprogramm   uuendatud 05.09.2018
Mida pidada silmas metoodikate uurimisel   uuendatud 03.02.2011
Eksamiküsimused (varasemaga võrreldes muudatused näha, küsimusi juurde ei tule, mõni võib veel maha minna)   uuendatud: 13.12.2018

Loengumaterjalid
Sissejuhatav loeng   uuendatud 05.09.2018

UV-Vis spektroskoopia
     Kordamiseks: AK I materjal, AK II materjal
     UV-Vis spektroskoopia loengumaterjal    uuendatud 05.09.2018
     UV-Vis spektroskoopia rakendusnäide

Lähi-infrapunane (NIR) spektroskoopia:
     Lähiinfrapunane spektroskoopia    uuendatud 25.10.2018
Mõned lisamaterjalid ja artiklid on ÕISis.
     NIR artiklite kokkuvõte

Infrapunane spektroskoopia:
     
IR materjalid iseseisvaks kordamiseks
     IR spektroskoopias kasutatavad materjalid ja lahustid, ATR IR spektroskoopia    uuendatud 27.09.2018
     IR mikrospektroskoopia (IR mikroskoopia)    uuendatud 11.10.2018
     IR Gaasianalüsaatorid    uuendatud 11.10.2018
     Tahvlipildistused: dipoolmoment, IR Üleminekute peenstruktuur: 1, 2, IR neeldumistegur ja lahusekihi paksus
     Rakendusnäited:
          Trans-rasvhapete määramine ATR-IR meetodil      (Mis on HORRAT?)
          TOC, TIC ja TC analüsaator
     Tavo Romann'i ettekanne anorgaaniliste ühendite IR spektritest

Luminestsentsispektroskoopia I: alused         uuendatud 18.10.2018
Luminestsentsispektroskoopia II: eritehnikad         uuendatud 06.11.2017
     Luminestsentsispektroskoopia rakendusnäide

Raman Spektroskoopia    uuendatud 15.11.2018
     polariseeritavus
     Raman ja Fluorestsents
     Näidisspektrid: 1, 2
     Raman spektroskoopia rakendusnäide

Spektroskoopia tööstusprotsesside juhtimises    uuendatud 29.11.2018
       Hinnaarvutus
       Meetodite võrdlus   uuendatud 13.12.2018

Tahvlipildid: 2017, 2016, Vanemad

Materjalid ÕIS-is

Arvukalt kasulikke materjale on ka praktikumikursuste kodulehekülgedel: Analüütilise keemia praktikum I  ja  Analüütilise keemia praktikum II

Vastutav õppejõud:

Ivo Leito                e-mail: ivo.leitout.ee         Tel.: 5 184 176

Viimati uuendatud:  25.10.2018