Solvendiefektid keemias

(Solvent effects in chemistry)
Loeng: LOKT.06.004 (6 EAP)
Ivo Leito, Sofja Tshepelevitsh


Ainekava   uuendatud 07.02.2020
Eksamiküsimused (Kevad 2020)   uuendatud 23.04.2020
    Eksamiülesanded (näidised)
Tahvlipildid

Loengumaterjalid
0. Sissejuhatus   uuendatud 07.02.2020
1.1 Molekulidevahelised vastasmõjud   uuendatud 07.02.2020
1.2.1 Vedelike omadused I   uuendatud 14.02.2020
    Koduülesanded 1. Abboud et al artikli andmete analüüs   uuendatud 06.02.2016
1.2.2 Vedelike omadused II   uuendatud 18.02.2020
1.3 Molekulidevaheliste vastasmõjude termodünaamilised aspektid   uuendatud 01.03.2020

2. Molekulidevaheliste vastasmõjude modelleerimine vedelikes   uuendatud 09.03.2020
    Koduülesanded 2. Halogenofenoolide konformatsioonide, logPow ja pKa ennustamine COSMOtherm programmiga   uuendatud 05.04.2019
       COSMO failid Koduülesannete 2. jaoks
    COSMO failid ja Eksperimentaalsed pKa väärtused pKa harjutustunni jaoks

3. Solvendiefektide mõju ainete omadustele ja keemilistele protsessidele
3.1 Solvendiefektide mõju happe-aluse protsessidele   uuendatud 03.04.2020
3.2 Solvendiefektide mõju reaktsioonide kiirustele   2018   2017   (Vanemad)
3.3 Solvendiefektide mõju mitmesugustele spektritele   2018   2017   (Vanemad)
3.4 Solvendiefektid vedelikkromatograafias: Tahvlipildid 2019, Tahvlipildid 2018, Tahvlipildid 2017, Muud materjalid

4. Erinevate lahustite praktilised aspektid
Ioonsed vedelikud   uuendatud 19.04.2020
Molekulaarsed ja ioonsed vedelikud (praktiliste omaduste võrdlus)   uuendatud 17.04.2020


Kasulikke materjale veebis
Solventide omadused Lihtne, aga informatiivne lehekülg tavalisemate orgaaniliste lahustite omadustest
Vesi Väga põhjalik ja mitmekülgne lehekülg levinuima lahusti - vee - omadustest
Merck, IoLiTec, Solvent-Innovation, Chemada Informatiivsed lehed Ioonsete vedelike alasest uurimis- ja tootmistegevusest erinevates tootjafirmades

Vastutav õppejõud:

Ivo Leito                e-mail: ivo.leitout.ee         Tel.: 5 184 176

Viimati uuendatud:  23.04.2020        

Zone Counter