FT-ICR alased materjalid

TÜ Analüütilise Keemia õppetool

 

Juhendid-manuaalid-abivahendid

 

FT-ICR materjalid

See link viib Google veebifolderile, millel on omakorda alamfolderid, mis sisaldavad ESI-FT-ICR (910), ESI-3Q (32), EI-MALDI-ICR (930) ja ülijuhtmagneti materjale. Seal on koolituse materjale, niipalju, kui neid hetkel on, samuti mõned oma tehtud PPT-d. Sektsioon "Varia" on mõeldud igasuguste rakendusnäidete, jooksva info, tähelepanekute jms üleslaadimiseks.

Exact mass calculator

Täpse massi ja isotoopjaotuse on-line arvutaja. Oluline: see arvutab neutraali kohta, arvestamata elektroni massi (0.00054858 Da). m/z abil identifitseerimise juures on elektroni mass oluline arvesse võtta. Seega, et saada +1 laenguga ioonide masse, tuleb elektroni mass maha lahutada, -1 korra liita, +2 korral kahekordselt maha lahutada jne.

Installid

 

Omega Install (33 MB)

Omega on see tarkvara, mis ICR juhib ja spektreid töötleb.

Lugege enne installeerimist kindlasti faili Readme.txt, sest installeerimisel ja kasutamisel on mõningad vigurid. Meil on olemas litsents, mis lubab seda paigaldada ükskõik mitmesse meie uurimisgrupi arvutisse (aga mitte meie grupist väljapoole). Selle tarkvaraga saate ka ICR-ist eemal olles teha kõikvõimalikke manipulatsioone, sh ainete identifitseerimist, sisemist massikalibreerimist, MASCOT otsingut, printimist jne. Installile ligisaamiseks küsitakse ÕIS-i parooli.

Muu

 

Pildid

Pilte meie FT-ICR masinast

Reserveerimine

ESI-ICR, UHPLC ja MALDI-ICR reserveerimine

 

Küsimused, probleemid: Ivo Leito (5 184 176, ivo.leitobwut.ee)

 

Viimati muudetud:  24.06.2010