Vedelikkromatograafia ja massispektromeetria
Liquid Chromatography and Mass Spectrometry


LOKT.06.016 (6 EAP)
Koit Herodes, Riin Rebane, Ivo Leito


Course programme    uuendatud/updated: 07.02.2018
Exam questions 2017  updated 07.02.2018


Loengumaterjalid / Lecture materials
0. Introduction   uuendatud: 07.02.2018
1. Kromatograafia üldküsimused / General topic in chromatography
1.1 Sissejuhatus, kromatograafia mudelid   uuendatud: 02.03.2015
        Chromatography models     modified: 07.02.2018
        Additional materials (Comparison of LC mobile phases, mathematical models of peak shape)

2. Vedelik-kromatograafia
2.1 Vedelikkromatograafia liigid/ Types of liquid chromatography I  (31.08.2015)   uuendatud: 07.02.2015
      Kromatograafia liigide skeem suurelt
      Pöördfaas- ja normaalfaaskromatograafia analüütide, eluentide ja statsionaarse faasi polaarsus
      Membraansupressori tööpõhimõte
      Harjutusülesanded kromatograafia liigi valimise kohta/ Practical task about choosing the type of chromatography
      Summary of types of chromatography/
2.2 Vedelikkromatograafia aparatuur/ HPLC Instrumentation     uuendatud: 27.02.2015
        (süstimissüsteem: laadimine ja sisestus)
     Vedelikkromatograafia detektorid / HPLC Detectors     uuendatud: 10.03.2015
        HPLC detektorite võrdlus/ Comparison of HPLC detectors  (18.09.2014)   uuendatud: 09.11.2015
2.3 Statsionaarsed faasid ja kolonnid/Stationary phases and columns     uuendatud: 17.03.2015
2.4 HPLC meetodi optimeerimine HPLC meetodi optimeerimine (suured slaidid)/ Optimization of RP HPLC method I  (13.09.2015)         LC meetodi optimeerimine, märkmed uuendatud: 25.09.2014
2.5 Gradientelueerimine Gradientelueerimine (suured slaidid)/ Gradient elution  (27.09.2015)   uuendatud: 04.10.2014
2.6 Prooviettevalmistus     / Sample preparation I   uuendatud: 03.05.2015
        Derivatiseerimine     Derivatization     uuendatud: 13.10.2014
      Harjutusülesanded prooviettevalmistuse kohta
2.8. Seminar on ISO 10633-1
Structures of glucosinolates     uuendatud: 14.10.2014
Chromatogram sample nr 7055/Chromatogram sample nr 7056     uuendatud: 21.06.2014
Excel for seminar     uuendatud: 14.10.2014

3. Massispektromeetria
3.1 Massispektromeetrite ehituse põhimõtted
3.2 Massianalüsaatorid. Ioonlõks-massianalüsaatorid. Kvadrupool-massianalüsaatorid. Lennuaja-massianalüsaatorid. Massispektromeetrite kasutamise praktilised aspektid (hooldamine, kontrollimine jne). /slaidid ÕIS-is/
3.3 Detektorid. Elektronkordisti, Faraday kollektor jt. /slaidid ÕIS-is/
3.4 Vaakum. Ülevaade erinevatest vaakumi saavutamise (rotatsioon-, difusioon-, turbomolekulaar- ja krüopumbad) ja mõõtmise (Manomeetrid: Pirani, Penning, Bayard-Alpert) võimalustest.
3.5 LC-MS. LC-MS põhimõte. Ionisatsioonimeetodid: API-ESI, APCI. Tahkefaasiliste proovide sisestus- ja ionisatsioonimeetodid. MALDI. Massispektrid ja mass-kromatogrammid, nende interpreteerimine. LC-MS võimalused ja piirangud. ja slaidid ÕIS-is. Üheks ESI piiranguks on maatriksiefekt (sama artikkel on leitav ka ÕIS-ist). Loengu slaidid
3.6 Massispektromeetria optimeerimine    Optimization of mass spectrometry parameters     uuendatud: 28.04.2015
3.7 Massispektromeetria ja LC-MS rakendused. Rakendused keemilises analüüsis, identifitseerimine, struktuuri määramine. /vaatame koos temaatilisi artikleid/
3.8 High-resolution mass spectrometry     updated: 08.05.2018
         FT-ICR principle (Whiteborad photos)
3.9 Isotope ratio mass spectrometry     updated: 16.05.2016
      IR-MS application examples in forensics, authenticity, origin and fraud detection


Vanemad materjalid
2. Vedelikkromatograafia:
12.03.2008 HPLC seadmed (süstimissüsteem: laadimine ja sisestus)
14.03.2008 HPLC detektorid, HPLC detektorite võrdlus
19.03.2008 LC statsionaarsed faasid
26.03.2008 Lahutuse optimeerimine
28.03.2008 Gradientelueerimine
02.04.2008 MS detektor
04.04.2008 Massianalüsaatorid ja vaakum.
09.04.2008 LC-MS
16.04.2008 Kõrglahutus-massispektromeetria
23.04.2008 Suuruseralduskromatograafia; Jaan Saame ettekanne
05.05.2008 Afiinsuskromatograafia (Darja Lavõgina)
07.05.2008 Derivatiseerimine
14.05.2008 Ioon(vahetus)kromatograafia

30.05.2008 Enantiomeeride lahutamine

16.03.2007 LC-MS teema jätk; maatriksiefektid vt Taylori artikkel (UT võrgus täistekstina)
04.04.2007 Ettekanne ELSD detektorist (K. Kaupmees)


08.03.2006 meetodi väljatöötamise etapid
10.03.2006 Lahutuse optimeerimine, meetodi valideerimine
    HPLC kõrgel temperatuuril väikeste täidiseosakestega kolonnis (materjalid K. Herodese käes)
Proovide ettevalmistamine


Muud materjalid
Kovatsi retentsiooniindeksid
Põhikursuse (Anal. k. I) materjalid

Kasulikke materjale on ka praktikumikursuste kodulehekülgedel:
Analüütilise keemia praktikum I  ja   Analüütilise keemia praktikum II


Koduste tööde elektrooniline esitamine

NB!
1. Üle 3 MB suurusi faile ei saa saata.
2. Kui saadetakse mitu samanimelist faili, siis kirjutatakse eelnev üle! (Lisage failinimesse oma nimi vmt.)

On-line HPLC õpik Dr Yu Kazakevich ja Dr H McNair on koostanud on-line HPLC õpiku "Basic Liquid Chromatography". Suurepärane allikas, mis katab märksa enam, kui vaid "basics"-i.
Vedelik-kromatograafia terminite sõnastik ajakirjas LC-GC (ingl k, igaks juhuks 3 lingiga dubleeritud) Link 1 Link 2 Link 3 Ronald E. Majors ja Peter W. Carr on kompileerinud selle väga kasuliku sõnastiku, mis võtab lühidalt kokku kogu vedelik-kromatograafia terminoloogia. Sisaldab ka valemeid ja skeeme.
RPLC Column Classification System J. Hoogmartens'i grupi poolt välja töötatud pöördfaaside klassifikatsiooni süsteem. See süsteem on abiks statsionaarse faasi, näiteks olukorras, kus on tarvis mõne publitseeritud meetodi kirjelduses kasutatud kolonn (mida omal pole) asendada mõne olemasolevaga.
Kromatograafiliste piikide kirjeldamine Suurepärane artikkel ajakirjas Journal of Chromatography A , mis annab ülevaate kromatograafiliste piikide kirjeldamiseks kasutatavatest matemaatilistest funktsioonidest (V.B. Di Marco, G.G. Bombi J. Chrom. A 2001, 931, 1-30)
HPLC ja LC-MS Dr. Shulamit Levin'i koostatud väga ulatuslik ja infomahukas (igati portaaliks nimetatav) lehekülg HPLC ja LC-MS temaatika kohta.
ICH Waters Materjalid meetodi valideerimise kohta.

Vastutav õppejõud:

Ivo Leito                e-mail: ivo.leito[at]ut.ee         Tel.: 7 375 259

Viimati uuendatud:  07.02.2018