Tartu Ülikool
Füüsika-keemiateaduskond
University of Tartu
Faculty of Physics and Chemistry
Kolloid- ja Keskkonnakeemia
õppetool
 Chair of Colloid and Environmental Chemistry
Inimesed
Loengud
Teadustöö
Seminarid 
People
Courses
Research

Aadress (Address): Jakobi 2, 51014 Tartu, Estonia
Tel:+372 7 375 180; Fax: +372 7 375 181
Juhataja (Head): Prof. Toomas Tenno, e-mail: tenno@chem.ut.ee